english

Ostali prehrambeni proizvodi

Između dva svjetska rata kartonska i metalna ambalaža za kavovine, kavu i čaj bila je kvalitetna s obzirom na materijal izrade, s mogućnošću naknade upotrebe, te dizajn prepoznatljivih simbola za pojedine glavne tržišne marke proizvoda i tvornice. Pakiranju kave proizvođači su tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća (najveća hrvatska tvornica Franck s proizvodnjom kave započela je 1960.) posvetili osobitu pažnju, jer ambalaža, osim funkcije dizajna, najčešće presudnog za privlačenje kupaca, bitno utječe na kvalitativna svojstva kave.

Najstarija ambalaža za mlijeko u Hrvatskoj su bile metalne kante, željezne pokositrene i aluminijske, u kojima se mlijeko isporučivalo kupcima. Staklene boce, u kojima je mlijeko bilo bolje zaštićeno, postale su redovna ambalaža za pasterizirano mlijeko u većim gradovima 1952. godine. Doba trajnog mlijeka započelo je 1963. godine njegovim pakiranjem u Tetra Pak ambalažu (u Hrvatskoj je prva takva linija za pakiranje postavljena u Dukatu), koja se zbog praktičnosti ubrzano razvijala te i danas prevladava.